VÝROBNÝ TERMINÁL VT 1000

Terminály V1000 sú určené na zber informácií o výrobe, ktoré sú do neho zadávané z jeho klávesnice alebo sú načítané zo skenera čiarového kódu pripojeného k tomuto terminálu. Informácie z terminálov sa prenášajú po sieti na podrobné vyhodnotenie, pričom frekvencia tohto vyhodnocovania môže byť ľubovoľná podľa potrieb organizácie.

Terminál pracuje štandardne v on-line režime a iba pri výpadku spojenia sa serverom sa prepne do režimu off-line a pokračuje v práci. Po obnovení spojenia odovzdá terminál nazbierané informácie na server.
Terminál umožňuje užívateľovi, aby mohol zmeniť jeho základné kapacitné parametre terminálu podľa svojich potrieb.  

Základné (implicitné) kapacitné parametre

 • V tabuľke činností môže mať zapísaných 1310 rôznych výrobných činností, o ktorých na ňom môžu byť zaznamenané rôzne (užívateľsky nastaviteľné) informácie.
 • Súčasne v tabuľke výrobkov môže mať zapísaných 936 rôznych výrobkov.
 • Súčasne v tabuľke objednávok (zákaziek) môže mať zapísaných 936 rôznych objednávok (zákaziek).
 • V základnej „tabuľke kariet“ môže súčasne uchovávať informácie pre 1365 rôznych osôb, ktoré na ňom môžu zaznamenávať rôzne výrobné udalosti.
 • Súčasne môže zozbierať a archivovať 2473 rôznych výrobných udalostí.

Každá „výrobná udalosť“ pozostáva z:

 • čísla  zosnímanej bezkontaktnej čipovej karty pracovníka
 • času záznamu udalosti pozostávajúceho z hodnôt deň, mesiac, rok, hodina, minúta a sekunda
 • čísla činnosti
 • ďalších hodnôt informačne rozširujúcich zvolenú výrobnú činnosť.

Ďalšie informácie pre zvolenú „výrobnú činnosť“ môžu byť:

 • číslo výrobku
 • číslo objednávky (zákazky)
 • počet dobrých kusov
 • počet zlých kusov (nepodarkov)
 • čas trvania činnosti

Technické parametre

Konfigurácia

 • LCD podsvietený displej {2 x 20 znakov veľkosti 12 mm}
 • membránová klávesnica {16 univerzálnych tlačidiel}
 • 1x interný snímač ID médií

Voliteľné periférie

 • rozhranie so skenerom čiarového kódu (1D / 2D):   RS 232

Prevádzka

 • napájanie:   +10V až +14V zo stabilizátora alebo zo záložného zdroja
 • odoberaný prúd:   280 mA
 • prevádzková teplota:   -20 °C až + 50 °C
 • sieťové komunikačné rozhranie:  RJ 45 - ethernet 10/100 MHz.

Rozmery

 • 190 x 140 x 50mm (š x v x h)
 • cca 1 kg
 • plastové opláštenie

Možnosti uchytenia

 • na stenu (konzolou)