Export a import dát

Program DOCHÁDZKA spolupracuje s rôznymi mzdovými, personálnymi, výrobnými a inými automatizovanými systémami. Z týchto systémov je schopný prijímať informácie o zamestnancoch (osobné číslo, meno, priezvisko, dátum nástupu, skúšobná doba, stredisko, pracovný pomer, nárok dovolenky, hodinová sadzba) a po spracovaní následne odosielať údaje o spracovanej dochádzke (export dát vo formáte sql, html, csv, txt, ...).
Program obsahuje editor exportných formátov, ktorý uľahčuje napojenie na ľubovoľný nadriadený alebo podriadený systém, ktorý je schopný importovať dáta.
 
Realizované sú exporty do rôznych mzdových systémov. Pokiaľ chcete zistiť možnosti prepojenia s Vaším systémom, kontaktujte nás.

 

Realizované prepojenia

 • ABRA Software
 • ALTUS Vario
 • DATALOCK/W, SPIN
 • EKOSOFT
 • Helios IQ
 • HUMAN
 • K + K
 • K2 Atmitec
 • KODAS
 • KROS (OLYMP)
 • KVASAR
 • NAVISION
 • NORIS
 • NUGGET
 • OK MZDY
 • PAMICA
 • PREMIER
 • RONMZDY
 • SAP
 • SOFTIP PROFIT - Prometeus /W
 • SOFTIP PACKET - Herkules
 • SW HORRY
 • TARGET 2100
 • UNICOS
 • VALET
 • ...