Tlačové zostavy

Program DOCHÁDZKA obsahuje viac ako šesťdesiat výstupných zostáv. V editore zostáv (Fastreport) je možné vytvárať vlastné tlačové zostavy. 
Výstupné zostavy je možné následne ukladať vo zvolenom formáte: txt, csv, rtf, html, xls, jpg, gif, bmp, emf, wmf a pdf.