DOCHÁDZKA - MODUL CESTOVNÉ NÁHRADY

Tento modul slúži k výpočtu cestovných náhrad za služobnú cestu. Zamestnanec môže prostredníctvom programu DOCHÁDZKA alebo v module INTRAWEB (pomocou internetového prehliadača) zadať služobnú cestu vrátane vyúčtovania záloh a nákladov za ubytovanie, parkovné, atď. Všetko je možné účtovať v ľubovoľných menách.

 

Súčasťou modulu je kalkulačka vyúčtovania pri použití súkromného vozidla.

 

Na základe týchto zadaných dát je vykonané vyúčtovanie služobnej cesty a je vytvorená mzdová položka, ktorá môže byť exportovaná do mzdového systému.

 

V module CESTOVNÉ NÁHRADY možno evidovať tieto položky:

  • Osoba
  • začiatok/koniec služobnej cesty
  • schválenie služobnej cesty
  • druh náhrady (ubytovné, parkovné, stravné,...)
  • ľubovoľná mena


Výstupy a exporty

  • exporty dát do nadradeného systému vo formáte txt
  • užívateľské zostavy pre rôzne prehľady